Pravidla

Povinná výbava

 • Závodit lze pouze na horských kolech (kola 26", 27.5", 29") v dobrém technickém stavu.
 • Přilba na hlavě je na trati pro závodníky povinná. Absence přilby je důvodem k okamžitému vyloučení ze závodu.
 • Každý účastník je povinen používat během nočních hodin dostatečné osvětlení v době 21:00 až 5:00.

Bezpečnost

 • Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného provozu ostatních vozidel. Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí.

Kategorie a týmy
pro 24hours MTB

 • 4 tým (muži, ženy, mix)
 • 4 tým veteráni (všichni nad 40 let)
 • 2 tým (muži, ženy, mix)
 • Sólo (muži, ženy)
 • Sólo (muži, ženy nad 40 let)
 • Sólo (muži, ženy nad 55 let)

Kategorie a týmy
pro 12hours MTB

 • Sólo (muži, ženy)
 • 2 tým (bez omezení)

Přihlášky

 • Registrace na závody na webové stránce http://www.sportchallenge.cz/cz/24hours-mtb/registrace
 • Zaplacené startovné se nevrací.
 • Závodu se mohou zúčastnit pouze bikeři 18-x let, 15-18letí pouze za trvalé přítomnosti alespoň jednoho z rodičů.
 • V případě, že se určité kategorie zúčastní méně než 5 týmů (dvojice a 4členné týmy), může být tato kategorie sloučena s jinou kategorií (např. kategorie mix bude sloučena s kategorií muži).
 • Přehlášení závodníků a týmů z jiné kategorie během závodu do jiné kategorie je zakázáno. V případě doleženého chybného zaregistrování je oprava akceptovatelná pouze 6h od startu.
 • Pit stopy smí využívat pouze závodníci kategorie sólo 24hodin na základě námi potvrzené a zveřejněné jmenovité rezervace.
 • Dohlášení nového závodníka do týmu je možné během závodu.
 • Přehlášení závodníků a týmů z jiné kategorie během závodu do jiné kategorie je zakázáno.
 • Vyhlašují se pouze první tři v obsazené kategorii (pořadatel má právo na změnu vyhlašování před samotným vyhlášením)
 • Vyhlášení absolutného vítěze ujetých kilometrů (bez omezení kategorie)
 • Mix znamená alespoň jedna žena v týmu.
 • Každý tým (i dvoučlenný) musí zvolit svého kapitána. Pouze kapitán je oprávněn reprezentovat tým a je oprávněn jednat s pořadateli.
 • Jako čtyřčlenný tým může závodit i tým o 3 závodnících, platba je provedena za celý 4 team.

ZAČÁTEK REGISTRACE
1.4.2017 ve 00:00:00

Pravidla závodu

Váš ASAteam

 • Okruhy jsou označeny, ale závodí se za plného provozu ostatních vozidel. Účastníci závodu berou toto na vědomí a jsou povinni přizpůsobit svoji jízdu pravidlům silničního provozu a aktuální situaci na trati. Závodníci jedou na vlastní nebezpečí.
 • Start závodu probíhá stylem Le-Mans. Závodníci po startu běží k připraveným kolům.
 • Střídání jednotlivých závodníků může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému (prostor startu a cíle). Tento prostor přesně určí pořadatel při předstartovním briefingu. Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci. Výměna je stvrzena předáním „štafetového kolíku“, který musí mít závodník při sobě po celou dobu pobytu na trati.
 • Závodník (tým) je povinen ihned oznámit případné odstoupení ze závodu organizátorům.
 • Opravy jsou povoleny jak v depu, tak na trati. Závodníkům je dovoleno vyměnit i celé kolo v průběhu závodu.
 • Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu.
 • Podávání občerstvení je povoleno kdekoli na trati.
 • Závodníci se zavazují, že po trati nebudou odhazovat obaly od energetických tyčinek, prázdné lahve atp.
 • Kontrolními průjezdovými branami mohou projíždět pouze závodníci, kteří právě závodí a jsou náležitě označeni/mají předávací kolík. Označený prostor v okolí kontrolních průjezdových bran je přísně zakázanou zónou pro všechny závodníky a pohyb v tomto prostoru může být důvodem k diskvalifikaci.
 • Závodník, který tlačí kolo, musí uvolnit stopu závodníkovi, který jede na kole. Pomalejší závodník je povinen uvolnit stopu rychlejšímu.
 • Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.
 • Protest může vznést pouze kapitán týmu kdykoli během závodu s vkladem 200 Kč, avšak maximálně do 30 minut od oficiálního vyhlášení výsledků. Přednostně budou řešeny protesty týkající se 1. až 5. místa dané kategorie. Na pozdější protesty a reklamace nebude brán zřetel.
 • Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24:00:00. Závodníci budou vyhodnoceni podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dojezdový čas.
 • V konečné výsledkové listině budou uvedeni a vyhlášeni pouze závodníci/týmy, kteří přijedou z posledního kola později jak v 11:15. Dojezdová brána bude otevřená maximálně do 12:30.
 • Jestliže chce závodník pokračovat v závodu i přes technické potíže na trati, je povinen buď dokončit započaté kolo po směru závodu (kolo se započte do celkového součtu), a nebo se vrátit proti směru závodu. Pokud se závodník vrátí v protisměru, je toto okamžitě povinen nahlásit časomíře, toto kolo se mu do celkového součtu započítávat nebude.
Zpět